Fugleliv & reinsdyr

Fuglesteder

Slettnes, denne subarktiske, flate, forblåste og karrige tundraen, er en av få uberørte kystsletter i Finnmark. Det finnes over 150 ulike fuglearter i området, og sommermånedene gir de beste mulighetene for nærkontakt med hekkefuglene.

Det er unike fotomuligheter i landskapet. Området passer for folk i alle aldre, og uansett kunnskapsnivå. 

Veidnes på Sværholthalvøya er også et yndet område for fuglekikkere med sine mange vadefuglearter i våtmarksområdene. Her er også tilrettelagt med fugleskjul.