Fiske

Hav- og ferskvannsfiske i verdensklasse

Fersksvanns- og isfiske

Gå på fisketur etter ørret og røye i fjellvannene eller laks i elvene. Om vinteren kan isfiske kombineres med en snøskutertur eller skitur.

Havfiske

Nordkyn har fiskefelter i verdensklasse, og fiskeri har vært levebrødet her i tusenvis av år. Kysten har rike bestander av torsk, sei, hyse, kveite, flyndre og kongekrabbe.

Fiskekort

Du trenger fiskekort for innlandsfiske hvis du ikke er bosatt i Finnmark.

Alle har rett til å fiske i havet med stang og håndsnøre og med små garn og liner. Turister er begrenset til stang og håndsnøre.

Merk at det er ikke lov å ta med fangst ut av landet med mindre fisket er utført i regi av en registrert turistfiskevirksomhet. Les mer om reglene her.

Fisketurer

Nordic Safari tilbyr havfisketurer med båt i Barentshavet samt krabbe-, ferskvanns- og isfisketurer. Disse kan kombineres med overnatting i moderne rorbuer.

Utstyr

Nye Peto AS i Kjøllefjord har fiske- og turutstyr.