Nordkyns historie

Det var havets rikdommer som fikk mennesker til å slå seg ned da isen smeltet for 10.000 år siden. Det er de samme rikdommene som gjør at samfunn fortsatt blomstrer her oppe ved Barentshavets vindpinte kyst.

Det finnes spor etter bosetting fra slutten av siste istid, og samene har en lang historie på Nordkyn.

Fiskevær på Nordkyn omtales for første gang i skriftlige kilder fra tidlig 1500-tall. Regnskap fra den tiden antydet at halvparten av fiskeværene i Finnmark lå på Nordkyn. Regionen hadde en sentral posisjon i fiskeindustrien i flere hundre år.

Pomorhandelen med russerne hadde stor betydning for befolkningen på Nordkyn, og varte helt frem til 1. verdenskrig. Gjennom denne handelen fikk den ellers isolerte regionen mye enklere tilgang på basisvarer.

Andre verdenskrig ble katastrofalt for Finnmark, da tyskerne benyttet seg av den brente jords taktikk ved tilbaketrekningen under høsten 1944. Nesten ingen bygninger i Finnmark sto igjen etter brenningen, heller ikke på Nordkyn.

Gjennoppbyggingstiden på 50- og 60-tallet ble fulgt av kontinuerlig oppsving i fiskeriindustrien. Tross opp- og nedgang i fiskepriser og kvoteproblematikk står kystfisket fortsatt sterkt på Nordkyn i moderne tid. Over 10 fiskeriindustribedrifter er idag aktive i regionen.